News and facts

Use of renewable energy and biomass in EU 27, 2006

Europe has potential for increasing forest chip and agrobiomass use by 50% (Press release, 14 April 2011)

  • Biomass fuel markets in Europe - EUBIONET III study (Presentation slides for the press release)

Metsähakkeen ja peltobiomassan käyttöä mahdollisuus lisätä puolella Euroopassa (Press release, 14 April 2011, in Finnish)

  • EUBIONET III - Selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa (Presentation slides for the press release, in Finnish)